středa 11. března 2009

Korejština 2 - Spony 있다 a 이다, korejské slovní druhy

Pokračování o korejštině. Představíme si dvě nejdůležitější slovesa a korejské slovní druhy.

있다 – být někde, existovat

Zápor je 없다.

의자가 없습니다. Nejsou tu žádná křesla.

Zdvořilá varianta je계시다. Ta ale nemá posesivní význam (mít něco). Nelze užít v první osobě.

Pro vyjádření existence něčeho/někoho na místě (býti někde) nebo v určitém čase (býti kdy) má toto sloveso vazbu s lokativem. Dále má význam posesivní – mít (něco v držení).

영수는 집에 있습니다. Jong-su je doma.

친구가 있습니다. Mám přítele.

이다 – být něčím, někým

Nemá žádný lexikální význam a sama o sobě nemůže být přísudkem. Spolu s předcházejícím jménem tvoří jmenný přísudek. Ve větě ukazuje na shodnost podmětu a přísudku anebo poukazuje na význam věci. Je-li předchozí jméno zakončenou samohláskou, může se 이 zvlášť v hovorové řeči vypustit a koncovka se pojí přímo ke jménu.

그것은 자동차입니다. →그것은 자동찹니다.

Píše se slovesem dohromady. Pojí se s nulovým pádem.

그분이 누구입니까?

그것은 장미꽃이다. To je růže.
이것은 책상입니다. Toto je stůl.

Zápor je 아니다, píše se zvlášť

그것은 장미꽃이 아니다. To není růže.

Korejské slovní druhy

Podstatná jména 돈, 책, 칩
Zájmena 나, 저, 너, 우리, 저희, 이, 그, 저
Číslovky 하나, 둘, 셋, 넷… 일, 이, 삼, 사…
Atributy 어느, 무슨
Adverbia 잘, 매우, 요즈음
Partikule 는, 은, 도, 마다
Citoslovce 허허
Dějová slovesa 일하다, 공부하다, 생각하다
Kvalitativní slovesa 젊다, 희다, 좋다

Žádné komentáře: