středa 11. března 2009

Korejština 1 - Slovosled korejštiny

Tak první z dlouhé řady článků o korejštině. Těžko se podle toho naučíte korejsky, ale pokud se už učíte, tak vám to snad může pomoct. Nebo pokud jste jeden z mých devíti spolužáků a propásli jste nějakou hodinu, tak tady možná časem najdete zápisky, protože si vše důležité přepisuju do počítače a budu to dávat sem. Začneme zlehka a to slovosledem.

Podle syntaktické typologie, která vychází z pořadí S (subjekt – podmět), O (objekt – předmět) a P (predikát – přísudek), patří korejština mezi typ SOP.

Vzhledem k postavení gramatický morfémů patří mezi jazyky postpoziční, kdy gramatické vztahy jsou vyjadřovány různými partikulemi u jmen a koncovkami a sufixy u sloves.

Korejština se počítá mezi jazyky se slovosledem volným, ovšem pouze relativně.

Bezpodmínečně se musí dodržovat tato dvě pravidla:

1. Přísudkové sloveso je vždy na konci věty.
2. Člen určující (determinující) stojí vždy před členem určovaným (determinovaným).

Přívlastek je vždy před jménem, které určuje.

Podmět – není záměrně zdůrazněn jiný větný člen, bývá zpravidla na začátku věty. Vztahuje-li se k němu přívlastek, je podmět až za přívlastkem (viz. Pravidlo číslo 2).

Předmět – stojí mezi podmětem a přísudkem. Předmět přímý se klade zpravidla blíže slovesu, tedy až za nepřímý předmět. (Já matce dopis napsal).

Příslovečné určení – stojí zpravidla před přísudkem.

Přívlastek – bezprostředně předchází větnému členu, který determinuje (viz. Pravidlo číslo 2).

Je-li za sebou přívlastků více, lze jejich pořadí měnit. Přívlastek, na který klademe důraz, stojí na první místě.

Žádné komentáře: