čtvrtek 3. května 2012

Gramatika korejštiny 71 - 80

Po hodně dlouhé době zase pokračování gramatiky korejštiny. Snad v tom není moc překlepů. Formátování textu tu moc nefunguje, tak omluvte ten vizuální bordel.

71. Pokud chci – ()려면


Tato spojovací koncovka se pojí ke kmeni slovesa a vyjadřuje kombinaci vazby záměru ()려고 하다 a podmínky ().

물건을 싸게 려면 시장에 가야 합니다.  Pokud chcete nakoupit levně, musíte jít na velký trh.
분을 만나려면 오전에 가십시오.                Pokud se chcete s ním sejít, jděte dopoledne.
시간에 려면 일찍 떠나야 해요.               Pokud tam chcete jít včas, musíte vyrazit brzo.
살을 려면 운동을 하십시오.                         Pokud chcete zhubnout, cvičte.
호랑이를 으려면 산에 가야 해요.                Pokud chcete chytit tygra, musíte jít do hor.

72. Konverbum přerušeného děje –다가

Tato přípona se pojí ke kmeni slovesa a vyjadřuje náhlé přerušení probíhajícího děje v první větě dějem následující věty. Podmět obou vět musí být stejný.

학교에 다가 친구를 만났어요.                        Šel jsem do školy a potkal jsem kamaráda.
비가 다가 그쳤습니다.                                     Pršelo a najednou přestalo.
밥을 다다 전화를 받닸어요.                            Jedl jsem a najednou někdo zavolal.
텔레비전을 다가 잤어요.                                 Díval jsem se na televizi a usnul jsem.
일하다가 생각하세요?                                    Nad čím jste se během práce zamyslel?


73. Vyjádření dvou souběžných dějů (zatímco) –()면서

음악을 으면서 저녁을 먹습니다.                   Poslouchal jsem hudbu a přitom večeřel.
저녁을 으면서 텔레비전을 봤어요.               Zatímco jsem večeřel, díval jsem se na televizi.
한국말을 배우면서 영어를 가르쳐요.               Učím se korejsky a zároveň vyučuji angličtinu.
학교에 면서 노래를 해요.                               Když jdu do školy, tak si zpívám.


74. Jet něčím 타고 가다/오다

무엇을 타고 갈까요?                                             Jak (čím) pojedeme?
버스를 타고 갑시다.                                              Pojeďme autobusem.
버스를 타고 오셨어요?                                         Přijel jste autobusem?
늦어서 택시를 타고 왔어요.                                 Měl jsem zpoždění, tak jsem přijel taxíkem.


75. Stupňování příslovcí a přídavných jmen


– 2. stupeň – N (보다) V


Koncovka -보다 znamená než.

형이 저보다 작습니다.                                  Můj starší bratr je menší než já.
지하철이 버스보다 빨라요.                          Metro je rychlejší než autobus.
옷이  옷보다 비싸요.                        Tohle oblečení je dražší než támhle to.
좋은, , 어려운, 빨리, 빠른     lepší, delší, obtížnější, rychleji, rychlejší,


– 3. stupeň – 가장 / 재일

우리나라에서 제일/가장 높은 산은 백두산입니다.                Nejvyšší hora v naší zemi je Päktusan.
미국에서  도시는 뉴욕입니다.                              Největší město v Americe je New York.
가장 빨리, 재일 빠른 (빠르다), 가장 좋은, 재일 , 재일 쉬운     nejrychleji, nejrychlejší, nejlepší, nejdelší, nejlehčí


76. být na cestě – 길이다

Pojí se za dějová slovesa pohybu a vyjadřuje právě probíhající pohyb.

지금 은행에 길입니다.                                 Právě jsem na cestě do banky.
일을 끝내고 돌아가 길입니다.                         Dokončil jsem práci a jsem na cestě domů.

Tato vazba může být použita ve spojení s partikulí a spojovacími koncovkami ()니까 a () .

퇴근하 길에 한잔합시다.                                Dejme si skleničku cestou z práce.
지금 나가 길이니까 밖에서 만나요.              Právě jdu ven, sejdeme se venku.


77. Koncovka -는데요 /-으ㄴ데요

Tato větná koncovka je spojením koncovky a spojovací koncovky -는데. Spojovací koncovka -는데  se používá k vyjádření toho, že předchozí věta vytváří pozadí následující věty, zatímco –눈데요 se užívá, když obsah následující věty byl už zmíněn a lze ho vynechat.

하나 사시려고요? 돈이 모자라는데요.    Máte v plánu si jeden koupit? Nemám dost peněz.
오늘 저녁에 영화를 보러 갈까요?       Půjdeme dnes večer na ten film?
나는 벌써 보았는데요.                                         Už jsem ho viděl.
값이 비쌉니다. 물건이 좋지 은데요.    Je to drahé. Zboží není dobré.


78. Spojka –어다()

Pojí se ke kmeni dějových sloves a znamená pokračování či logickou následnost děje první věty dějem následující věty. Cíl obou vět je totožný, ale místo děje každé věty je jiné (přenášení v čase či fyzické).
lze vynechat.

약을 다가 먹었어요.                                        Koupil jsem si prášky a snědl je.
비디오를 빌려 봤어요.                                    Půjčil jsem si video a podíval se na něj.
끓여 주세요.                                           Ohřej vodu a dej mi ji.
과자를 만들어다가 나누어 주었어요.               Upekl sušenky a rozdělil je.


79. Spojka 었다가

Pojí se ke kmeni dějových sloves a znamená, že děj druhé věty následuje po ukončeném ději věty předchozí. lze vynechat.

우채국에 갔다가 왔어요.                                      Šel jsem na poštu (a vrátil jsem se).
집을 샀다가 팔았어요.                                          Koupil jsem dům a prodal ho.
이름을 칠판에 썼다가 지웠어요.                         Napsal jméno na tabuli a smazal ho.
  입었다가 벗었습니까?                       Proč ses oblékl a hned svlékl?
지갑을 잃어버렸다가 찾았어요.                          Ztratil jsem peněženku a pak ji našel.


80. Vyjádření povolení -어도 되다 (괜찮다, 좋다)

Tato vazba vyjadřuje povolení: „přestože uděláš tohle, je to v pořádku“. Místo slovesa 되다 lze použít 괜찮다 nebo 좋다.

전화 돼요?                                            Můžu použít telefon?
무엇 물어 됩니까?                               Mohu se vás na něco zeptat?
일이 없을 일찍 퇴근해 괜찮습니다.       Je v pořádku, že odejdeš dřív, když nemáš práci.
시원해서 선풍기가 없어 괜찮아요.             Je chladno, takže nevadí, že nemáme větrák.
키가 작고 생겨 좋아요?                           Líbí se ti, i když je malý a šeredný?

4 komentáře:

radobyelfka řekl(a)...

Tady máš koment:

dik za lekci pokročilý korejštiny, pro mě super :)))))

Ale minule režiséři mě moc bavili.
Musíme dát brzo pivko

Vojta řekl(a)...

Já myslel koment k té casablance :) Ale je fajn vědět, že se učíš korejsky :)

Sejít se musíme, potřebuju tě vyzpovídat ohledně Zélandu!

utikalm řekl(a)...

par drobnosti:
옷이 저 오시보다 더 비싸요. -> 옷이 저 옷보다 더 비싸요.
형이 나보다 더 작습니다. -> nesedi honorifikace, but 형이 저보다 nebo 나보다 더 작아
일을 끝내고 돌아오는 길입니다. -> 돌아가는
재일 -> 제일
지갑을 잃어버렸다가 차잤어요. ->찾았어요
키가 작고 못 생겨도 좋아요? Nevadí, že je malý a šeredný? -> tuhle vetu bych spis prelozil jako: Mas ho rada/Libi se ti i kdyz je maly a osklivy?

Vojta řekl(a)...

Dík Michale, co bych si bez tebe počal... jsem asi úplně slepej :)