pátek 24. dubna 2009

Reformy roku kabo a čínsko-japonská válka

1895 čínsko – japonská válka

Po obsazení královského paláce svrhly Japonci Täwonguna a začaly provádět reformy. Válčilo se na území Koreje a v jejich vodách a válka měla rychlý průběh. Válka ukončena mírovou smlouvou z Šimonoseki z dubna 1895. Čína přiznala, že Korea není její vazal a Japonci dostali Taiwan.

obr.: nádherná ilustrace k čínsko - japonské válce.Reformy Kabo 1894 – 95

갑오 Označení roku, kdy reformy začaly, tj. 1894

První opravdu uskutečněná reforma skrz celou společnost – pokus o přeměnu na moderní společnost. Uskutečňovali je Japonci – podle japonského vzoru (co si Japonci sami vybrali ze Západu). Korejce pobouřilo stříhání copů.

Tři fáze:


1) japonská – červenec – říjen 1894, hurá akce pod vlivem Japonska
2) čínská – umírněnější reformy, u moci jsou opět Minové
3) rusko-americká – reformy slábnou, Japonci zavraždili královnu Min

Vydávaly se edikty

군국 기무처 Vojenská rada – prováděla 1. fázi reforem, byl to 18 členný kabinet s ministry atd., padla 1894.

21 bodové prohlášení – nejprogresivnější prohlášení, polovina věcí byla pro Korejce naprostý šok.

1) Všechny dokumenty budou používat letopočet dle Tanguna (-2333) – užíval se až do 1961
2) Zrušení všech stavovských rozdílů (hlavně třídy jangbanů) – přijímání do úřadů dle schopností (nikdy neplatilo a platit nebude)
3) Zrušení nadřazenosti civilních úředníků nad vojenskými
4) Zločinec trestán jen on, ne jeho rodina, zrušení mučení
5) Adopce – zneužívali se, aby byla zachována mužská linie rodu, omezili se na případy, kdy hlavní žena neporodila syna
6) Zrušení raných zasnoubení a sňatků, normálně kolem deseti let a potom v patnácti letech, zavedli až v šestnácti a druhý sňatek v dvaceti
7) Vdovy se mohou znovu vdát
8) Zrušeno veškeré otroctví, kupování a prodávání lidí
9) Každý občan se může obrátit na radu, když si myslí, že jeho návrh zlepší vlast
10) Redukce sluhů ve vládních úřadech
11) Sjednocení oděvů, snížení nákladného oblékání
12) Úředníci mohou do úřadu přijít i pěšky, zákaz nosítek a podpírání při chůzi
13) Redukce doprovodů úředníků, snadněji se potom vraždili
14) Zakázáno následnictví v úřadech
15) Tvrdé tresty za krádeže státního majetku
16) Úřední hodnosti se nebudou dělit na „starší“ a „mladší“ (všechno bylo zdvojeno, dělal jen jeden)
17) Zrušena kasta zavržených
18) Úředníci mohou v důchodu obchodovat
19) Vzdělání se už neověřuje úřednickými zkouškami kwago z klasicků, založeny školy 배재 (kluci) a 이화 Ehwa (holky)
20) Daně se budou platit v penězích, ne v naturálijích
21) Všichni musí mít na dveřích destičku se jménem, postavením a adresou

U příležitosti oběti předkům vydán edikt 홍봉 – program Velký plán - leden 1985 –, vydal ho Kodžong,

14 bodový Velký plán - dle Korejců to je návrh první ústavy.

1) Rušíme svou závislost na Číně
2) Přetržení svazků příbuzných královské rodiny (aby každý nekecal do vládnutí)
3) Král bude své ministry přijímat sám, sám se bude ptát a sám rozhodovat
4) Záležitosti paláce a vlády budou odděleny
5) Pravomoci a povinnosti ministerstev musí být přesně definovány
6) Vybírání daní bude jen jedno
7) Daně z půdy patří pouze pod ministerstvo financí
8) Rozpočet královské domácnosti se sníží, aby šly příkladem
9) Každý rok budou příjmy a výdaje kontrolovány
10) Reforma místní správy
11) Chytří mladíci budou vyslání na studia do zahraničí (holky ne)
12) Reorganizace armády
13) Zabezpečení práva na život, bezpečnost a majetek – změna občanského a trestního zákoníku
14) Úředníci budou vybíráni dle schopností, ne původu

Souhrn reforem

· Nezávislost Koreje – užívání Tangunského kalendáře atd.
· Reforma politické struktury – fungující ministerstva a vláda
· Rozpočet a finance
· Standardizace měr a vah
· Vojenství – moderní armáda a policie (moc nevyšlo)
· Změna vzdělávacího systému – zrušení zkoušek Kwago
· Soudní systém – zavedeno rozdělení na žalobce, obhájce a soudce
· Sociální reformy – stavovské rozdíly, adopce, vdovy, otroci

Proti reformám byl velký odpor skoro odevšad – byly zaváděny pod patronací Japonska projaponskými úředníky. Královna Min reformy skoro zastavila a vyrovnala situaci pomocí Ruska a USA. Vyhnala projaponské úředníky. Šestého října 1895 ji zavraždili Japonci. Rozsekána za nevysvětlitelných okolností. Po vraždě byly reformy odmítnuté. Ruský a americký vliv převážil. Drobná povstání na venkově, vyslána jednotka na potlačení a Rusové a Američané toho využili a přenesli Kodžonga a následníka trůnu na ruské velvyslanectví. To byl konec reformního hnutí Kabo. Ale přibližně polovina reforem začala platit.

Žádné komentáře: